Навчально-методичний комплекс КІТФЕС

Дисципліна

Викладач

1 Аналітична геометрія ст. викл. Віхтинська Т.Г.

2

Веб-дизайн в фізичних задачах

доц. Гарячевська І.В.

3

Вступ до теорії R-функцій

проф. Максименко-Шейко К.В.

4 Вступ до фаху доц. Сухов Р.В.

5

Інтегровані середовища розробки

доц. Гарячевська І.В.

6

Інтерактивні докази та квантові обчислення

доц. Лісін Д.О.
7 Конструктивні засоби математичного моделювання та їх застосування проф. Максименко-Шейко К.В.

8

Лінійна алгебра

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

9

Лінійна алгебра і аналітична геометрія

доц. Вербицький В.І.

10

Математичний аналіз 1 семестр

доц. Леонов О.С.

11

Математичний аналіз 3 семестр

доц. Вербицький В.І.

12 Моделювання теплофізичних процесів ст. викл. Нємченко Є.К.

13

Об’єктно-орієнтоване програмування

проф. Нємченко К.Е.

14

Основи програмувальної електроніки

доц. Сухов Р.В.

15 Основи програмування (2 курс) доц. Гарячевська І.В.
16 Практикум з програмування в фізичному експерименті доц. Сухов Р.В.

17

Практикум з цифрової електроніки

доц. Сухов Р.В.

18 Програмування в фізичному експерименті доц. Сухов Р.В.
19 Розробка веб-продуктів для застосувань в галузі енергетики доц. Гарячевська І.В.

20

Тензорне обчислення в математичному моделюванні процесів в фізиці

проф. Максименко-Шейко К.В.

21

Теорія обробки сигналів

проф. Нємченко К.Е.

22

Цифрова електроніка

доц. Сухов Р.В.