Наукова робота

Основним науковим напрямом кафедри є математичне моделювання фізичних полів та обчислювальні методи.


Наукові дослідження на кафедрі ведуться в таких галузях сучасної науки:

- моделювання фізичних явищ і складних процесів, поведінка розподілених динамічних систем;

- обробка зображень, розпізнавання об'єкта в умовах сильних перешкод;

- системи збору та обробки інформації;

- оптимізація технологічних процесів, діагностика і управління складними системами;

- теоретичні дослідження складних квантових та класичних гідродинамічних систем, зокрема, надплинного гелію та його розчинів;