Навчально-методичний комплекс КФ

Дисципліна Викладач
1 Автоматизація фізичного експерименту доц. Рогова С.Ю.
2 Великі дані в фізиці доц. Лісін Д.О.
3 Вступ до комп'ютерної фізики проф. Нємченко К.Е.
4 Додаткові розділи математичної фізики доц. Лісіна О.Ю.
5 Додаткові глави з ООП проф. Нємченко К.Е.
6 Електродинаміка проф. Нємченко К.Е.
7 Електродинаміка суцільних середовищ проф. Нємченко К.Е.
8 Інтерактивні докази та квантові обчислення доц. Лісін Д.О.
9 Інформаційні технології обробки даних ас. Овчаренко А.І.
10 Інформаційні технології в енергетиці проф. Нємченко К.Е.
11 Квантова механіка проф. Нємченко К.Е.
12 Конструктивні засоби математичнихмоделей та їх застосування проф. Максименко-Шейко К.В.
13 Лабораторія комп'ютерних технологій у фізиці доц. Рогова С.Ю.
14 Методи наближених розрахунків проф. Стрельнікова О.О.
15 Методи оптимізації проф. Стрельнікова О.О.
16 Механіка (лабораторні роботи) доц. Кулик О.П.
17 Механіка суцільних середовищ проф. Нємченко К.Е.
18 Моделювання енергетичних процесів ас. Єрмаков О.Є.
19 Обробка даних фізичних експериментів проф. Нємченко К.Е.
20 Основи теорії систем та системний аналіз доц. Лісіна О.Ю.
21 Прикладні бібліотеки для задач енергетики ас. Єрмаков О.Є.
22 Прикладне машинне навчання ст. вик. Нємченко Є. К.
22 Прикладні розділи математики ст. викл. Віхтинська Т.Г.
23 Спеціальні розділи з математики

ст. викл. Віхтинська Т.Г.

24 Стохастичні процеси

ст. вик. Нємченко Є. К.

25 Стохастична фізика ст. вик. Нємченко Є. К.
26 Тензорне обчислення в математичномумоделюванні процесів в фізиці проф. Максименко-Шейко К.В.
27 Теорія обробки сигналів доц. Рогова С.Ю.
28 Чинники успішного працевлаштування проф. Нємченко К.Е.