Персональний склад КФ

Нємченко Костянтин Едуардович

Завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор

Електронна пошта: nemchenko@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Бібліографічний профіль у LinkedIn

Бібліографічний профіль у ORCID

Погорєлов Станіслав Вікторович

Доктор фізико-математичних наук, професор

Електронна пошта: spogorelov@karazin.ua

Стрельнікова Олена Олександрівна

Доктор технічних наук, професор

Електронна пошта: o.strelnikova@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у ORCID

Наукові інтереси: сингулярні інтегральні рівняння, гідропружні коливання елементів конструкцій, механіка крихкого руйнування, методи скінчених та граничних елементів.

Кулик Олександр Петрович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: kulyk@karazin.ua

Овчаренко Антон Ігорович

PhD, доцент

Електронна пошта: anton.ovcharenko@karazin.ua

Наукові інтереси: теорія оптичного моделюванная та зворотній дизайн у нано-оптиці

Рогова Світлана Юріївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: surogova@karazin.ua


Наукові інтереси: моделювання гдродинамiчних процесiв у надплинних розчинах гелiю.

Бакуменко Олександр Вікторович

Старший викладач

Електронна пошта: oleksandr.bakumenko@karazin.ua

Віхтинська Тетяна Геннадіївна

Старший викладач

Електронна пошта: vikhtinskaya@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar Бібліографічний профіль у ORCID

Наукові інтереси: методика викладання математичних дисциплін для фізиків; застосування методів математичної фізики та прикладної математики для задач прикладної фізики, зокрема задач гідродинаміки, медичної фізики, обробки даних; математичне моделювання теплофізичних процесів.

Геращенко Надія Олексіївна

Асистент

Електронна пошта: n.gerashchenko@karazin.ua

Наукові інтереси: гідродинамічні властивості надплинних розчинів, Data Science, дослідження проблеми забруднення навколишнього середовища

Бібліографічний профіль у Google Scholar Бібліографічний профіль у ORCID

Лапітан Костянтин Євгенович

Асистент

Електронна пошта: lapitan2021.9586847@student.karazin.ua

Наукові інтереси: обчислювана фізика та математичне моделювання, обробка зображень.

Рак Катерина Дмитрівна

Інженер I категорії

Електронна пошта: kateryna.rak@karazin.ua