Робочі програми навчальних дисциплін КФ 2023/2024

I-й семестр

Дисципліна

Викладач

1

R-функції в моделюванні геометричних об’єктів

доц. Овчаренко А. І.

2

Алгоритмізація фізичних задач

доц. Лісін Д. О.

3

Алгоритмічні підходи до рішення фізичних проблем

доц. Лісін Д. О.

4

Великі дані в фізиці

доц. Лісін Д. О.

5

Використання алгоритмів в задачах фізики

доц. Лісін Д. О.

6

Вступ до фаху

проф. Нємченко К. Е.

7

Додаткові розділи математичної фізики

доц. Караєв А. О.

8

Електродинаміка суцільних середовищ

проф. Нємченко К. Е., ст. викл. Нємченко Є. К.

9

Інтерактивні докази та квантові обчислення

доц. Лісін Д. О.

10

ІТ в енергетиці

проф. Нємченко К. Е., доц. Рогова С. Ю.

11

Квантова механіка

проф. Нємченко К. Е.

12

Конструктивні засоби математичного моделювання та їх застосування

доц. Овчаренко А. І.

13

Математичне моделювання в задачах прикладної фізики

доц. Овчаренко А. І.

14

Математичне моделювання фізичних полів

доц. Овчаренко А. І.

15

Методи математичної фізики

доц. Караєв А. О.

16

Методи оптимізації

проф. Стрельнікова О. О.

17

Методи скінченних та граничних елементів

проф. Стрельнікова О. О.

18

Обчислювальний експеримент в фізиці

проф. Нємченко К. Е., доц. Рогова С. Ю.

19

Обчислюваність функцій та множин у фізичних застосуваннях

доц. Лісін Д. О.

20

Практикум з обробки даних

проф. Нємченко К. Е., доц. Рогова С. Ю.

21

Прикладні бібліотеки для задач енергетики

доц. Овчаренко А. І.

22

Прикладні пакети в чисельному моделюванні задач математичної фізики

доц. Овчаренко А. І.

23

Прикладні розділи з математики

ст. викл. Віхтинська Т. Г.

24

Спеціальні розділи математики

проф. Нємченко К. Е.

25

Спеціальні розділи математичної фізики

доц. Караєв А. О.

26

Теоретична механіка

проф. Нємченко К. Е., ст. викл. Нємченко Є. К.

27

Теорія ймовірності та математична статистика

доц. Караєв А. О., проф. Нємченко К. Е.

28

Теорія обчислюваності для фізичних задач

доц. Лісін Д. О.

29

Тріангуляція Делоне в фізичних задачах

доц. Лісін Д. О.

30

Фізика випадкових процесів

проф. Нємченко К. Е.

31

Фізична кінетика та статистична механіка

проф. Нємченко К. Е.

32

Чинники успішного працевлаштування

проф. Нємченко К. Е., доц. Рогова С. Ю.

II-й семестр

Дисципліна

Викладач

1

R-функції в розв'язанні крайових задач математичної фізики

доц. Овчаренко А. І.

2

Аналітичний опис геометричних об'єктів

проф. Нємченко К. Е., асист. Лапітан К. Є.

3

Бази та набори даних в фізиці

доц. Овчаренко А. І.

4

Використання принципів дискретної математики в фізиці

доц. Овчаренко А. І.

5

Вступ до комп'ютерної фізики

доц. Рогова С. Ю.

6

Вступ до теорії R-функцій

проф. Нємченко К. Е.

7

Графи та мережі у фізичних застосуваннях

ст. викладач Бакуменко О. В.

8

Дискретні структури в фізиці

доц. Овчаренко А. І.

9

Електродинаміка

проф. Нємченко К. Е.

10

Задачі апроксимації та РСР у фізиці

ст. викладач Бакуменко О. В.

11

Задачі теорії графів у фізиці

ст. викладач Бакуменко О. В.

12

Комплексний аналіз

проф. Стрельнікова О. О., асист. Лістрова Д. В.

13

Комп'ютерне моделювання процесів в енергетиці

проф. Нємченко К. Е.

14

Комп'ютерні технології в фізиці

доц. Овчаренко А. І., асист. Лістрова Д. В.

15

Методи наближених розрахунків

проф. Стрельнікова О. О.

16

Моделювання фізичних полів

доц. Овчаренко А. І.

17

Молекулярна фізика

доц. Кулик О. П.

18

Наближені методи розв'язання задач математичної фізики

проф. Стрельнікова О. О., асист. Лістрова Д. В.

19

Обробка даних фізичних експериментів

ст. викладач Бакуменко О. В.

20

Обчислювальна складність в фізиці

доц. Овчаренко А. І.

21

Обчислювальні методи в фізиці

доц. Рогова С. Ю.

22

Обчислювальні процеси в задачах фізики

доц. Овчаренко А. І., асист. Лістрова Д. В.

23

Основи академічного письма

доц. Овчаренко А. І., асист. Лістрова Д. В.

24

Основи наукових досліджень

доц. Овчаренко А. І., асист. Лістрова Д. В.

25

Основи обчислювальних процесів та алгоритмів

доц. Овчаренко А. І., асист. Лістрова Д. В.

26

Стохастична фізика

проф. Нємченко К. Е.

27

Теорія R-функцій в моделюванні фізичних полів

проф. Нємченко К. Е.

28

Фізика випадкових процесів

проф. Нємченко К. Е.

29

Фізико-технічні застосування теорії складності обчислень

доц. Овчаренко А. І.