Персональний склад КФ

Нємченко Костянтин Едуардович

Завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор

Електронна пошта: nemchenko@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Бібліографічний профіль у LinkedIn

Бібліографічний профіль у ORCID

Стрельнікова Олена Олександрівна

Доктор технічних наук, професор

Електронна пошта: estrel@ipmash.kharkov.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у ORCID

Наукові інтереси: сингулярні інтегральні рівняння, гідропружні коливання елементів конструкцій, механіка крихкого руйнування, методи скінчених та граничних елементів.

Фертман Олена Леонідівна

Доктор фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: e.fertman@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Лісін Денис Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Електронна пошта: d.lisin@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Наукові інтереси: теорія обчислюваності, безсіткові методи, атомарні радіальні базисні функції.

Лісіна Ольга Юлієвна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: o.lisina@karazin.ua

Наукові інтереси: математичні засоби теорії атомарних функцій, безсіткові методи розв’язування математичних моделей при дослідженні інженерних проблем, комп’ютерні системи моделювання фізичних процесів та технологій, побудова наближених розв’язків деяких диференціальних рівнянь теплопровідності на основі безсіткових підходів з застосуванням атомарнихрадіальних базисних функцій, створення програмної системи моделювання теплових процесів в тривимірних об’єктах.

Вербицький Віктор Ілліч

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: viverbitsky@karazin.ua

Наукові інтереси: якісна теорія диференціальних рівнянь, теорія стійкості.

Караєв Артем Олександрович

Асистент

Електронна пошта: a.karaiev@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Бібліографічний профіль у ORCID

Смирнова Олена Андріївна

Старший лаборант

Електронна пошта: asmirnova2008@hotmail.com