Персональний склад КФ

Нємченко Костянтин Едуардович

Завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор

Електронна пошта: nemchenko@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Бібліографічний профіль у LinkedIn

Бібліографічний профіль у ORCID

Стрельнікова Олена Олександрівна

Доктор технічних наук, професор

Електронна пошта: elena15@gmx.com

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у ORCID

Наукові інтереси: сингулярні інтегральні рівняння, гідропружні коливання елементів конструкцій, механіка крихкого руйнування, методи скінчених та граничних елементів.

Максименко-Шейко Кирило Володимирович

Доктор технічних наук, професор

Електронна пошта: m-sh@ipmach.kharkov.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Наукові інтереси: теорія R- функцій, математичне моделювання математичних об'єктів і фізичних полів, 3D-друк.

Фертман Олена Леонідівна

Доктор фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: e.fertman@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Лісін Денис Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Електронна пошта: d.lisin@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Наукові інтереси: теорія обчислюваності, безсіткові методи, атомарні радіальні базисні функції.

Лісіна Ольга Юлієвна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: o.lisina@karazin.ua

Наукові інтереси: математичні засоби теорії атомарних функцій, безсіткові методи розв’язування математичних моделей при дослідженні інженерних проблем, комп’ютерні системи моделювання фізичних процесів та технологій, побудова наближених розв’язків деяких диференціальних рівнянь теплопровідності на основі безсіткових підходів з застосуванням атомарнихрадіальних базисних функцій, створення програмної системи моделювання теплових процесів в тривимірних об’єктах.

Рогова Світлана Юріївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: surogova@karazin.ua


Наукові інтереси: моделювання гдродинамiчних процесiв у надплинних розчинах гелiю.

Віхтинська Тетяна Геннадіївна

Старший викладач

Електронна пошта: vikhtinskaya@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar Бібліографічний профіль у ORCID

Наукові інтереси: методика викладання математичних дисциплін для фізиків; застосування методів математичної фізики та прикладної математики для задач прикладної фізики, зокрема задач гідродинаміки, медичної фізики, обробки даних; математичне моделювання теплофізичних процесів.

Єрмаков Олег Євгенович

Асистент

Електронна пошта: oe.yermakov@gmail.com

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Бібліографічний профіль у ORCID

Караєв Артем Олександрович

Асистент

Електронна пошта: a.karaiev@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Бібліографічний профіль у ORCID

Овчаренко Антон Ігорович

Асистент

Електронна пошта: antathome23@gmail.com

Наукові інтереси: теорія оптичного моделюванная та зворотній дизайн у нано-оптиці

Бібліографічний профіль у Google Scholar Бібліографічний профіль у ORCID

Геращенко Надія Олексіївна

Асистент

Електронна пошта: n.gerashchenko@karazin.ua


Наукові інтереси: надплинність, гідродинамічні властивості надплинних розчинів гелію

Рак Катерина Дмитрівна

Інженер I категорії

Електронна пошта: kateryna.rak@karazin.ua