Практики

Наші бази практик розташовані на підприємствах – партнерах.

Наші партнери – це підприємства, яки забезпечують працевлаштування наших випускників, доступ нашим студентам к сучасному обладнанню для проведення практик та сумісних досліджень, високий рівень викладання сучасних дисциплін, з метою підготовки висококваліфікованого фахівця.

Дослідницькі інститути Академії наук України

Інститут проблем машинобудування НАН України ім. А.М.Підгорного НАН України (ІПМаш НАН України) http://www.ipmach.kharkov.ua/

ІПМаш є визнаним центром наукових досліджень в області енергетики і машинобудування.У складі ІПМаш-14 наукових відділів, де працюють 344 фахівців (133 наукових співробітника, в тому числі один академік та три члени-кореспонденти НАН України, 27 доктори та 73 кандидатів наук), а також спеціальне конструкторсько-технологічне бюро і дослідне виробництво.

Основні наукові напрямки:

-Оптимізація процесів в енергетичних машинах і удосконалення їх конструкцій

-Енергозберігаючі технології та об'єкти нетрадиційної енергетики

-Прогнозування надійності, динамічної міцності і ресурсу енергетичного обладнання

-Моделювання і комп'ютерні технології в енергетичному машинобудуванні

Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (ФТІНТ НАН України) — http://www.ilt.kharkov.ua

науково-дослідний інститут Відділення фізики і астрономії НАН України, входить до складу Північно-східного наукового центру НАН України та МОН України, один з провідних українських фізичних центрів, де реалізуються фундаментальні дослідження з експериментальної, теоретичної фізики та математики.

Основні напрямки досліджень Інституту: електронні явища в провідних і надпровідних системах; фізика квантових рідин, квантових кристалів та кріокристалів; низькотемпературний магнетизм; біофізика, низькотемпературна фізика макромолекул; математична фізика та математичний аналіз, геометрія і топологія.

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ) http://www.kipt.kharkov.ua/ru

— науковий центр досліджень в галузі фізичних наук. Створений у 1928 р. як Український фізико-технічний інститут. В Інституті вперше в СРСР у 1932 р. було здійснено розщеплення ядра атома літію, одержано рідкі водень і гелій, збудовано перший трикоординатний радіолокатор. В ННЦ ХФТІ працювали багато відомих фізиків таких, як Лев Ландау, Ігор Курчатов, Кирило Синельников, Лев Шубников, Євген Ліфшиць та ін.

У складі наукового центру знаходяться Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій, Інститут фізики плазми, Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики, Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорювання, Інститут теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера. В ХФТІ знаходиться найпотужніший у СНД лінійний прискорювач електронів.

Наші партнери - підприємства енергетичної галузі.

ООО «Буренерго»

Компанія «Буренерго» пропонує повний комплекс послуг з тепло та енергозабезпечення будівель із застосуванням передових технологій в галузі енергозбереження та альтернативної енергетики. Теплові насоси, сонячні колектори, система автономного електроживлення, автономного вуличного освітлення - це далеко не повний список устаткування, яке встановлено та працює в центрі «Буренерго» і доступно для навчання і досліджень студентам та співробітникам нашого інституту.

ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН

Енергоаудит, проектування, поставка, монтаж та сервіс внутрішніх інженерних мережи систем будівель.

ЕКІПАЖ (http://okna.ua/ekipag)

Фірма `Екіпаж` є виробником металопластикових та алюмінієвих конструкцій, в тому числі з підвищеною енергоефективністю

Наші партнери - підприємства галузі розробки програмного забезпечення.

Компанія NIX Solutions (http://nixsolutions.com/) була заснована в 1994 році і до теперішнього часу перетворилася на одного з найбільших флагманів IT-аутсорсингу в Україні з серйозним портфелем виконаних проектів за плечима. Багата історія, міцні традиції, інноваційний комплексний підхід до вирішення завдань клієнтів і реальна турбота про їхній бізнес є основою успіху компанії і дозволяють їй динамічно розвиватися, постійно розширюючи перелік надаваних послуг і підвищуючи їх якість.