Стандарти вищої освіти

Навчальний процес на факультеті регламентується такими документами: тимчасовими стандартами вищої освіти, освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами та навчальними планами.

2020 рік

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» галузі знань 10 «Природничі науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

2019 рік

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради університету "Про затвердження тимчасового стандарту вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали"

Тимчасовий стандарт вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем

Тимчасовий стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем

2017 рік

Тимчасовий стандарт вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем освіти за освітньо-професійною програмою Прикладна фізика енергетичних систем

Тимчасовий стандарт за другим (магістерським) рівнем освіти за освітньо-професійною програмою Прикладна фізика енергетичних систем