Стандарти вищої освіти

Навчальний процес на факультеті регламентується такими документами: тимчасовими стандартами вищої освіти, освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами та навчальними планами.