Робочі плани

Робочі плани 2018-2019 н.р.

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали. Освітньо-професійна програма: Прикладна фізика енергетичних систем 1 курс

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали. Освітньо-професійна програма: Комп'ютерна фізика 1 курс

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали. Освітньо-професійна програма: Прикладна фізика енергетичних систем 2 курс

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали. Освітня програма: Прикладна фізика енергетичних систем 3 курс

Напрям підготовки: Прикладна фізика 4 курс

Напрям підготовки: Охорона праці 4 курс

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали. Освітньо-професійна програма: Прикладна фізика енергетичних систем 5 курс

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали. Освітньо-наукова програма: Комп'ютерна фізика 5 курс

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали. Освітньо-професійна програма: Прикладна фізика енергетичних систем 6 курс

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали. Освітньо-кваліфікаційний рівень: третій (освітньо-науковий) рівень


Спеціальність: Прикладна фізика 1 курс

Спеціальність: Прикладна фізика 2 курс

Напрям підготовки: Прикладна фізика 3 курс

Напрям підготовки: Охорона праці 3 курс

Напрям підготовки: Прикладна фізика Кафедра теплофізики і молекулярної фізики 4 курс

Напрям підготовки: Прикладна фізика Кафедра нетрадиційних енерготехнологій та екології 4 курс

Напрям підготовки: Прикладна фізика Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах 4 курс

Спеціальність: Прикладна фізика Кафедра теплофізики та молекулярної фізики 5 курс

Спеціальність: Прикладна фізика Кафедра нетрадиційних енерготехнологій та екології 5 курс

Спеціальність: Прикладна фізика Кафедра інформаційнихтехнологій в фізико-енергетичних системах 5 курс

Спеціальність: Прикладна фізика Кафедра теплофізики та молекулярної фізики 6 курс

Спеціальність: Прикладна фізика Кафедра нетрадиційних енерготехнологій та екології 6 курс

Спеціальність: Прикладна фізика Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах 6 курс