Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми

2024 рік

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна фізика" підготовки бакалавра 2024-2028 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна фізика" підготовки бакалавра 2024-2028 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки бакалавра 2024-2028 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки бакалавра 2024-2028 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Моделювання енергетичних систем та енергоефективність" підготовки бакалавра 2024-2028 н.р. за спеціальністю 144 "Теплоенергетика"

Освітньо-професійна програма "Моделювання енергетичних систем та енергоефективність" підготовки бакалавра 2024-2028 н.р. за спеціальністю 144 "Теплоенергетика"

Міждисциплінарна освітньо-наукова програма "Інформаційні технології в енергетичних системах" підготовки магістра 2024-2026 н.р. за спеціальностями 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" та 122 "Комп'ютерні науки"

Міждисциплінарна освітньо-наукова програма "Інформаційні технології в енергетичних системах" підготовки магістра 2024-2026 н.р. за спеціальностями 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" та 122 "Комп'ютерні науки"

Освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика" підготовки магістра 2024-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика" підготовки магістра 2024-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика" підготовки магістра 2024-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (англомовна освітньо-наукова програма)

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки магістра 2024-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки магістра 2024-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика нетрадиційної енергетики" підготовки магістра 2024-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика нетрадиційної енергетики" підготовки магістра 2024-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2024-2028 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-наукова програма Прикладна фізика та наноматеріали Третій (освітньо-науковий) рівень

2023 рік

Рішення Вченої ради з питання "Про затвердження тимчасового стандарту вищої освіти, освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм та навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти у нових редакціях"

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна фізика" підготовки бакалавра 2023-2027 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна фізика" підготовки бакалавра 2023-2027 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки бакалавра 2023-2027 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки бакалавра 2023-2027 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Моделювання енергетичних систем та енергоефективність" підготовки бакалавра 2023-2027 н.р. за спеціальністю 144 "Теплоенергетика"

Освітньо-професійна програма "Моделювання енергетичних систем та енергоефективність" підготовки бакалавра 2023-2027 н.р. за спеціальністю 144 "Теплоенергетика"

Освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика" підготовки магістра 2023-2025 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика" підготовки магістра 2023-2025 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки магістра 2023-2025 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки магістра 2023-2025 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Відгук Радіоастрономічний інститут НАН України

Відгук Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України

Рекомендації роботодавців

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика нетрадиційної енергетики" підготовки магістра 2023-2025 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика нетрадиційної енергетики" підготовки магістра 2023-2025 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2023-2027 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-наукова програма Прикладна фізика та наноматеріали Третій (освітньо-науковий) рівень

2022 рік

Рішення Вченої ради з питання «Про затвердження нових редакцій освітніх програм для провадження освітньої діяльності з 2022/2023 навчального року»

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради з питання «Про затвердження нових редакцій освітніх програм для провадження освітньої діяльності з 2022/2023 навчального року»

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна фізика" підготовки бакалавра 2022-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна фізика" підготовки бакалавра 2022-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Відгук Інститут сцинтиляційних матеріалів

Відгук від ФТІНТ імені Б. І. Вєркіна

Відгук від ІпМАШ ім. А.М. Підгорного

Відгук Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки бакалавра 2022-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки бакалавра 2022-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Відгук від ІпМАШ ім. А.М. Підгорного

Відгук від ФТІНТ імені Б. І. Вєркіна

Рецензія від НТУ "ХПІ"

Рецензія від ННЦ ХФТІ

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика нетрадиційної енергетики" підготовки бакалавра 2022-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика нетрадиційної енергетики" підготовки бакалавра 2022-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Рецензія від НВК ВДЕРТ

Рецензія від ННЦ ХФТІ

Освітньо-професійна програма "Моделювання енергетичних систем та енергоефективність" підготовки бакалавра 2022-2026 н.р. за спеціальністю 144 "Теплоенергетика"

Освітньо-професійна програма "Моделювання енергетичних систем та енергоефективність" підготовки бакалавра 2022-2026 н.р. за спеціальністю 144 "Теплоенергетика"

Рецензія від ННЦ ХФТІ

Відгук від ІпМАШ ім. А.М. Підгорного

Освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика" підготовки магістра 2022-2024 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика" підготовки магістра 2022-2024 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки магістра 2022-2024 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика енергетичних систем" підготовки магістра 2022-2024 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Рекомендації роботодавців

Відгук від ННЦ Інститут метрології

Відгук від ФТІНТ імені Б. І. Вєркіна

Відгук від Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика нетрадиційної енергетики" підготовки магістра 2022-2024 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-професійна програма "Прикладна фізика нетрадиційної енергетики" підготовки магістра 2022-2024 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Рекомендації роботодавців

Відгук від ІпМАШ ім. А.М. Підгорного

Відгук від ННЦ "ХФТІ"

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2022-2026 н.р. за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Освітньо-наукова програма Прикладна фізика та наноматеріали Третій (освітньо-науковий) рівень

Рецензія від КНУ імені Тараса Шевченка

Відгук від ІпМАШ ім. А.М. Підгорного

Відгук від Інституту електрофізики і радіаційних технологій

Відгук від ННЦ "ХФТІ"

Відгук від Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова

Відгук від Радіоастрономічного інституту

2021 рік

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-професійна програма Комп’ютерна фізика Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика енергетичних систем Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика нетрадиційної енергетики Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 144 "Теплоенергетика":

Освітньо-професійна програма Моделювання енергетичних систем та енергоефективність Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма підготовки магістра 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-наукова програма Комп’ютерна фізика Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика енергетичних систем Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика нетрадиційної енергетики Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-наукова програма Прикладна фізика та наноматеріали Третій (освітньо-науковий) рівень

2020 рік

НАКАЗ ректора Про введення в дію рішення Вченої ради унiверситету «Про затвердження ocвітніх програм Харкiвського нацiонального yніверситету імені В. Н. Каразiна для провадження ocвітньої дiяльностi з 2020/2021 навчального року на першому, другому рівнях освіти»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-професійна програма Комп’ютерна фізика Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика енергетичних систем Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика нетрадиційної енергетики Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 144 "Теплоенергетика":

Освітньо-професійна програма Моделювання енергетичних систем та енергоефективність Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма підготовки магістра 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-наукова програма Комп’ютерна фізика Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика енергетичних систем Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика нетрадиційної енергетики Другий (магістерський) рівень вищої освіти

2019 рік

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2019/2020 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика енергетичних систем Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма Комп'ютерна фізика Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика нетрадиційної енергетики Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2019/2020 навчальний рік за спеціальністю 144 "Теплоенергетика":

Освітньо-професійна програма Моделювання енергетичних систем та енергоефективність Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма підготовки магістра 2019/2020 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика енергетичних систем Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма Комп'ютерна фізика Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика нетрадиційної енергетики Другий (магістерський) рівень

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2019/2020 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-наукова програма Прикладна фізика та наноматеріали Третій (освітньо-науковий) рівень

Рецензія від КНУ імені Тараса Шевченка

Відгук від ІпМАШ ім. А.М. Підгорного

Відгук від Інституту електрофізики і радіаційних технологій

Відгук від ННЦ "ХФТІ"

Відгук від Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова

Відгук від Радіоастрономічного інституту

Рекомендації роботодавців

2018 рік

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2018/2019 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика енергетичних систем Перший (бакалаврський) рівнь

Освітньо-професійна програма Комп’ютерна фізика Перший (бакалаврський) рівнь

Освітньо-наукова програма підготовки магістра 2018/2019 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-професійна програма Прикладна фізика енергетичних систем Другий (магістерський) рівень

Освітньо-наукова програма Комп’ютерна фізика Другий (магістерський) рівень

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2018/2019 навчальний рік за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Рекомендації роботодавців

Рецензія


2017 рік

Освітньо-професійна програма підготовки за спеціальністю 8.04020401 Прикладна фізика та наноматеріали Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійнапрограма підготовки за спеціальністю 8.04020401 Прикладна фізика Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійнапрограма підготовки за спеціальністю 8.17020201 Охорона праці (за галузями) Перший (бакалаврський) рівень

ОПП_бакалавр.rtf